ACCOUNTMAN

AccountMan Accountman, tek düzen muhasebe sistemi ile Açılış, Mahsup, Tediye, Tahsil, Kapanış, Demirbaş Fişleri ile Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Muavin Defter kayıtları tutularak, işletmenin Fon Akım, Maliyet, Gelir, Kar Dağıtım ve Nakit Akım Tablolarının oluşması ile Mizan, Bilanço sonuçlarına ulaşılır.

 

AccountMan,21.06.2010 tarihi itibariyle KKTC Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi tarafından onaylanmıştır. Resmi defterler, K.K.T.C Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun olarak, tüm şirketlerin resmi muhasebe işlemleri için kullanabileceği şekilde tasarlanmıştır.

 

Uygulamaya Ait Genel Özellikler

 • Tek düzen muhasebe planı, işletmenin ihtiyacına göre düzenlenebilir.
 • Demirbaş mahsubunun oluşturulması ve gelecek yıllarda indirilecek katma değer vergisinin otomatik hesaplanıp sonraki mali yıllara aktarılması sağlanır.
 • Evrak tamamla fonksiyonu ile Mahsup Fişlerinde fiş bakiyesi istenilen muhasebe koduna otomatik olarak aktarılır ve evrak daha kolay kapatılır .
 • Yıl sonu kapanış işlemi ile mali yılın kapatılması ve sonraki yıla Açılış Fişi olarak devredilmesi sağlanır.
 • KDV beyannamesi hazırlanabilir.
 • Dönem Kapatma fonksiyonu ile işlemleri tamamlanmış döneme ait veri girişleri ve değişiklikleri engellenerek doğabilecek tutarsızlıkların önüne geçilir.
 • Mansup Fişlerinde tamamlanmamış evrakların saklanması, daha sonra işleme devam etme ve tamamlama imkanı sağlanır.Tamamlanmamış Mansup Fişleri defterlere ve Mizan’a yansımaz.
 • Otomatik yapılması istenen işlemler evrak ayarlarına muhasebe kodları, oran ve tutarları ile tanımlanarak işlemlerin hızlanması sağlanır.
 • Mahsup Fişi içerisinde toplam tutar üzerinden, tanımlanmış oranlarına göre, dahil veya hariç olarak kdv, ilgili kdv hesabına aktarılır.
 • Defterler istenilen tarih aralığında raporlanarak oluşturulabilir.
 • Mali Raporların dip notları dinamik olarak tasarlanabilir.
 • Esnek tasarlanmış Mali Tablo oluşturma aracı ile ek Mali Tablolar yaratılabilir.
 • Otomatik entegrasyon istenmesi durumunda, Merkez Bankası web sitesinde yayınlanan döviz kurlarının sisteme aktarımı ve dövizli işlemlerin bu kurlarla yapılması sağlanır.

 

Mali Onay