WAGEMAN

WageMan WageMan, Personel kişisel bilgilerinin ödenek ve kesintilerinin tutulduğu; maaş, Vergi, Sigorta, İhtiyat sandığı , Ekmesai, İzin, Bordro, VD4 hesaplamalarının yapıldığı; Netten-Brüte, Brütten-Nete veya matrahtan vergi hesaplama yapabilen personel takibi uygulamasıdır.

 

Uygulamaya Ait Genel Özellikler

 • Firma ve şubelerindeki personeller için ayrı bordrolar düzenlenecek şekilde vergi hesaplamaları yapılabilir.
 • Maaş hesaplamaları netten brüte, brütten nete ve taban maaşa göre oluşturabilir.
 • Firma kendi yapısına uygun şekilde mesai, sosyal yardım, ek ödeme ve kısıntıları dinamik olarak tanımlanabilir.
 • Değişen kanun bilgileri, çalışma parametreleri ve bordro parametreleri tarih kontrollü olarak saklanır ve geçmişe yönelik hesaplamalar aynı kalır.
 • Personel emekli sandığı hesaplaması yapılabilir.
 • Sosyal Sigortalar Kurumuna sayısal olarak bilgi aktarımı yapılabilir.
 • Esnek raporlama modülü sayesinde esnek raporlamalar yapılabilir. Bu rapolar kaydedilerek tekrar kullanılabilir.
 • Personel grupları, şehir ve bölgeler oluşturulabilir ve bu grup filtreleri ile hızlı bilgi girişi sağlanabilir, raporlar alınabilir.
 • Personel kartlarında, personele ait detaylı bilginin yanı sıra fotoğraf gibi görsel kayıtlar da tutulabilir.
 • Toplu personel girişi özelliği ile personel bilgi güncellemeleri tek ekrandan daha hızlı yapılabilir.
 • Personel maaş pusulası, personel maaş bordrosu, personel net maaş listesi ve VD4 raporu gibi standart raporlar alınabilir.